Privacy-verklaring

Home > Bestuur > Privacy / persoonsgegevens > Privacy-verklaring

Privacy-verklaring

De gemeente beoogt een zorgvuldige verwerking van de door burgers en bedrijven aan de gemeente toevertrouwde (persoons)gegevens. Om de bescherming van de (persoons)gegevens te waarborgen moeten technische en organisatorische passende maatregelen genomen zijn. Een van de verplichtingen van AVG is het uitvoeren van een PIA, waarmee de effecten en risico’s van de nieuwe of bestaande verwerkingen worden beoordeeld op de bescherming van de privacy.
In het onderstaande rapport kunt u de resultaten van de uitgevoerde PIA’s lezen.