Portefeuilleverdeling 2018-2022

Home > Bestuur > Portefeuilleverdeling 2018-2022

Portefeuilleverdeling 2018-2022

Burgemeester H.H. de Vries

 • Openbare orde en veiligheid
 • Regionale samenwerking en externe betrekkingen
 • Kabinetszaken
 • Communicatie en voorlichting
 • Commissie bezwaarschriften
 • Bestuurlijke organisatie
 • Organisatieontwikkeling en personeel
 • Algemeen juridische zaken
 • Handhaving
 • Verkiezingen
 • Horeca en evenementen
 • Regio FoodValley (Algemeen Bestuur)
 • Algemeen Bestuur Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden

Wethouder H.E. van Dijk-van Ommering, namens GemeenteBelangen Scherpenzeel

1e loco-burgemeester
 • Financiën en Belastingen
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Participatie en vergunninghouders
 • Jeugdzorg
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs en Educatie
 • Ouderenbeleid
 • Begraafplaats (incl. aula)
 • Project Weijdelaer
 • Project Centrumvisie incl. herinrichting markt

Wethouder T.A. van Dijk, namens ChristenUnie

2e loco-burgemeester
 • Ruimtelijke ordening
 • Project Zuid
 • Welstand
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Natuur en Milieu
 • Grondbeleid en grondzaken
 • Monumentenzorg en cultuurhistorie
 • Woningbouwambities en woningtoewijzing
 • Sport (incl. binnensport, sportpark De Bree en Zwembad ‘t Willaer)
 • Algemeen Bestuur Regio De Vallei
 • Algemeen Bestuur Omgevingsdienst De Vallei

Wethouder A. van Es, namens PRO Scherpenzeel

3e loco-burgemeester
 • Duurzaamheid
 • Economie, agrarische sector en standplaatsenbeleid
 • Informatievoorziening en Automatisering
 • Dienstverlening
 • Gemeentelijke huisvesting
 • Verkeer en vervoer
 • Recreatie en toerisme, inclusief kinderboerderij
 • Openbare Bibliotheek
 • Cultuur
 • Kulturhus De Breehoek
 • Openbaar groen, wegen, bruggen, water en vastgoed