Update Toekomstvisie 7 februari 2020

Home > Bestuur > De Toekomstvisie Scherpenzeel 2030 pagina > Update Toekomstvisie 7 februari 2020

Update Toekomstvisie 7 februari 2020

Het college van B&W van Scherpenzeel heeft donderdag 6 februari van de provincie Gelderland te horen gekregen dat zij de gelegenheid krijgt om de keuze van de raad voor een zelfstandige toekomst uit te werken (lees hier de brief). Het college had de provincie gevraagd om ruimte om de onderbouwing hiervan te kunnen verwerken in de Kadernota.

Het besluit van de provincie om Scherpenzeel die ruimte te geven is dan ook goed gevallen in Scherpenzeel. ‘Wij zijn blij dat de provincie inziet dat Scherpenzeel nu stappen zet om tot een toekomstbestendige, zelfstandige gemeente te komen. We snappen, dat vertrouwen te paard is gegaan, en nu te voet terug moet komen.

We beseffen, dat er nog een hoop moeilijke keuzes te maken zijn, maar we gaan, samen met de Scherpenzeelse samenleving, verder bouwen aan een zelfstandige toekomst voor ons prachtige dorp.’

Het college is overtuigd van de haalbaarheid van het raadsbesluit, genomen op 9 december 2019, om te investeren in een toekomstbestendige zelfstandige gemeente. Scherpenzeel gelooft in de kracht van een kleine, zelfstandige gemeente, die dichtbij de inwoners / samenleving staat, en waarmee Scherpenzeel zelf de regie houdt over voorzieningenniveau en maatwerk-dienstverlening.

De provincie houdt een gedwongen herindeling als stok achter de deur. Het Scherpenzeelse college heeft hier begrip voor. ‘Op het moment dat we een zelfstandige toekomst niet voor elkaar kunnen krijgen, is dat ook in het belang van ons dorp dat we een andere koers inslaan. Maar wij zijn er van overtuigd dat zelfstandigheid wel degelijk haalbaar is, ook naar de toekomst toe. Dat gaan we de komende maanden bewijzen.’

Klik hier voor een filmpje waarin wethouder Van Ekeren een korte toelichting geeft namens het college.