Update Toekomstvisie 5 november 2019

Home > Bestuur > De Toekomstvisie Scherpenzeel 2030 pagina > Update Toekomstvisie 5 november 2019

Update Toekomstvisie 5 november 2019

Inmiddels hebben we het onderzoek naar de gevolgen van ‘Zelfstandig Scherpenzeel’ en ‘Herindeling met de gemeente Barneveld’ afgerond. Op 9 december gaat de gemeenteraad een voorkeur voor een scenario uitspreken. Voor die tijd wil de raad van u (inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen) horen wat u hiervan vindt!

In januari hebben we de Toekomstvisie 2030 vastgesteld. In juni van dit jaar verscheen een adviesrapport (‘Zelfbewust Scherpenzeel’) over de vraag hoe Scherpenzeel dit het best kan waarmaken. Dit advies was kortgezegd: de gemeente Scherpenzeel moet op korte termijn flink investeren om zelfstandig te kunnen blijven. Lukt dit niet, dan is het beste alternatief een herindeling met de gemeente Barneveld. Natuurlijk is een afweging tussen deze twee opties niet zomaar te maken. Er kleven immers voordelen en nadelen aan beide scenario’s. Daarom hebben we alle gevolgen van ‘Zelfstandig Scherpenzeel’ en ‘Herindeling met Barneveld’ onderzocht. De uitkomsten hiervan zijn inmiddels vastgelegd in het eindrapport van de stuurgroep.

Wij hebben voor u een publiekssamenvatting gemaakt van het rapport. Hierin kunt u lezen hoe het onderzoek heeft plaatsgevonden, uit welke personen de stuurgroep bestaat, hoe het vervolgproces eruit ziet, en hoe u het document kunt lezen.

De eerste vervolgstap is nu om met u als inwoner in gesprek te gaan over de uitkomsten. Heel graag horen wij wat u belangrijk vindt en wat uw voorkeur heeft. De gemeenteraad zal deze input verzamelen en meenemen om op 9 december zich uit te spreken over een voorkeursrichting.

Inwonersgesprek 21 november 2019
Inloop 19:30 uur
Start avond: 20:00 uur
Locatie: Kulturhus De Breehoek

Mocht u vragen hebben of een reactie geven? Mail ons op toekomstvisie@scherpenzeel.nl, reageer via social media of stuur een brief naar Postbus 100, 3925 ZJ Scherpenzeel.

Documenten