Update Toekomstvisie 17 januari 2020

Home > Bestuur > De Toekomstvisie Scherpenzeel 2030 pagina > Update Toekomstvisie 17 januari 2020

Update Toekomstvisie 17 januari 2020

Op donderdag 16 januari heeft het college van B&W een gesprek gevoerd met de Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland. Onderwerp was de toekomst van Scherpenzeel. Het gesprek is gevoerd aan de hand van de brief die het college dinsdag 14 januari aan GS heeft verstuurd (andere belangrijke documenten zijn te vinden onder 'Belangrijke documenten op een rij'.

Er is een indringend gesprek gevoerd, waarin zowel het Scherpenzeelse college als GS hun standpunten en inzichten over de toekomst hebben uitgewisseld. Gezamenlijk is afgesproken om verder niet inhoudelijk op het gesprek in te gaan en dat begin februari een volgende afspraak volgt.