De Toekomstvisie Scherpenzeel 2030 pagina

Home > Bestuur > De Toekomstvisie Scherpenzeel 2030 pagina

De Toekomstvisie Scherpenzeel 2030 pagina

Op deze pagina vindt u meer informatie over het traject rondom de Toekomstvisie. U vindt de meest recente informatie, inclusief het eindrapport, onder de update van 5 november.

 • Belangrijke documenten op een rij

 • Update Toekomstvisie 17 januari 2020

  Op donderdag 16 januari heeft het college van B&W een gesprek gevoerd met de Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland. Onderwerp was de toekomst van Scherpenzeel. Het gesprek is gevoerd aan de hand van de brief die het college dinsdag 14 januari aan GS heeft verstuurd (de brief is te vinden op onze website onder ‘Toekomstvisie’).

  Er is een indringend gesprek gevoerd, waarin zowel het Scherpenzeelse college als GS hun standpunten en inzichten over de toekomst hebben uitgewisseld. Gezamenlijk is afgesproken om verder niet inhoudelijk op het gesprek in te gaan en dat begin februari een volgende afspraak volgt.

 • Update Toekomstvisie 5 november 2019

  Inmiddels hebben we het onderzoek naar de gevolgen van ‘Zelfstandig Scherpenzeel’ en ‘Herindeling met de gemeente Barneveld’ afgerond. Op 9 december gaat de gemeenteraad een voorkeur voor een scenario uitspreken. Voor die tijd wil de raad van u (inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen) horen wat u hiervan vindt!

 • Update toekomstvisie 18 juli 2019

 • De Toekomstvisie Scherpenzeel 2030 (rapport)

  Een perspectiefrijke toekomst voor Scherpenzeel, een ondernemend dorp in het groen met een betrokken gemeenschap in het hart van het land.

 • Voortgangsbericht verdiepingsonderzoek Toekomstvisie 2030

  Op 15 januari 2019 is de toekomstvisie 2030 vastgesteld. In de toekomstvisie staat wat we met elkaar belangrijk vinden voor de toekomst van de gemeente Scherpenzeel. Er staat nog niet in hoe de visie tot uitvoering kan komen. Daarom is er een verdiepingsonderzoek gestart. Omdat dit een belangrijk onderzoek is, nemen we u graag mee in de voortgang.

 • Video's Toekomstvisie 2030