VAC (Adviescommissie voor de Woningbouw en Woonomgeving)

Home > Bestuur > Adviesraden en commissies > VAC (Adviescommissie voor de Woningbouw en Woonomgeving)

VAC (Adviescommissie voor de Woningbouw en Woonomgeving)

Adviescommissie voor de Woningbouw en Woonomgeving behartigt de belangen van de woonconsument. "Woonkwaliteit is meer dan stenen stapelen". 

De VAC :

  • kan door al in de planfase over het ontwerp mee te denken, zich sterk maken voor een betere gebruikskwaliteit van de woning en de woonomgeving.
  • behartigt de belangen van de woonconsument objectief en wordt hierbij ondersteund door de landelijke organisatie VACpuntWonen
  • de leden worden door de landelijke organisatie opgeleid en van documentatiemateriaal voorzien om bovengenoemde plannen goed te kunnen beoordelen.
  • kan, tegen een geringe onkostenvergoeding, ook tekeningen van individuele bouwers (particulieren) beoordelen en advies uitbrengen.
    De tarieven voor de adviesvergoeding kunt u aanvragen via het bovenstaand e-mailadres.

functie namen bereikbaarheid
voorzitter Gerda Mijnten
 (wnd) secretaris, tevens penningmeester  vacscherpenzeel@gmail.com
leden Greet Gerritsen

Alma de Jong