Rekenkamercommissie

Home > Bestuur > Adviesraden en commissies > Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie onderzoekt of het gevoerde beleid van het gemeentebestuur doelmatig, doeltreffend en rechtmatig is. De rekenkamercommissie is onafhankelijk. Zij ondersteunt de gemeenteraad in haar controlerende taak, maar kan zelfstandig, los van de gemeenteraad, besluiten welke onderwerpen zij wil onderzoeken. De gemeenteraad kan zelf ook onderwerp van onderzoek zijn.

Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de ambtelijk secretaris of via www.rkvalleienveluwerand.nl.

De rekenkamercommissie is werkzaam in de gemeente Baneveld, Bunnik, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Zeewolde en Bunschoten-Spakenburg.

Contactgegevens

p/a Gemeente Barneveld
Raadhuisplein 2
Postbus 63
3770 AB  Barneveld
info@rkvalleienveluwerand.nl

functie namen bereikbaarheid
mevr. drs. B. Meijboom ambtelijk secretaris (0342) 49 53 84
mevr. ir. I. Spoor ambtelijk secretaris (0342) 49 58 30

Nieuwsbrieven