Monumentencommissie

Home > Bestuur > Adviesraden en commissies > Monumentencommissie

Monumentencommissie

Deze commissie adviseert over de toepassing van de Monumentenwet en Monumentenverordening.

functie namen Expertise (organisatie)
voorzitter Jan Morren Bouw- en restauratiedeskundige
secretaris Roger Raat-Reitsma Historische geografie (gem. Scherpenzeel)
leden mw. Meta Prins-Schimmel Kunsthistorica
mw. Annelies Scholtz Adviseur Erfgoed (Gelders Genootschap)
Bep van Engelenhoven Bouwkundige (Vereniging Oud Scherpenzeel)

Vergaderingen

De monumentencommissie komt elke 6 weken bij elkaar en vergadert op een dinsdagochtend. De vergaderingen beginnen om 9.30 uur.

Het vergaderschema voor 2019 is:

  • 29 januari 2019
  • 12 maart 2019
  • 7 mei 2019 
  • 4 juni 2019
  • 9 juli 2019
  • 27 augustus 2019
  • 8 oktober 2019
  • 12 november 2019
  • 17 december 2019

Deze vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Informatie

Voor informatie over deze commissie kunt u contact opnemen met de secretaris de heer Roger Raat-Reitsma.

Jaarverslag

In het jaarverslag kunt u lezen wat de werkzaamheden zijn geweest van de Monumentencommissie in het afgelopen jaar

Vergaderkalender + vergaderstukken