Monumentencommissie

Home > Bestuur > Adviesraden en commissies > Monumentencommissie

Monumentencommissie

Deze commissie adviseert over de toepassing van de Monumentenwet en Monumentenverordening.

functie namen Expertise (organisatie)
voorzitter Jan Morren Bouw- en restauratiedeskundige
secretaris Roger Raat-Reitsma Historische geografie (gem. Scherpenzeel)
leden Meta Prins-Schimmel Kunsthistorica
Annelies Scholtz Adviseur Erfgoed (Gelders Genootschap)
Bep van Engelenhoven Bouwkundige (Vereniging Oud Scherpenzeel)

Vergaderingen

De monumentencommissie komt elke 6 weken bij elkaar en vergadert op een dinsdagochtend. De vergaderingen beginnen om 9.30 uur.

Het vergaderschema voor 2021 is:

  • 16 februari 2021
  • 30 maart 2021
  • 11 mei 2021
  • 22 juni 2021
  • 20 juli 2021
  • 14 september 2021
  • 26 oktober 2021
  • 7 december 2021

Deze vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Informatie

Voor informatie over deze commissie en voor het bijwonen van de vergadering kunt u contact opnemen met de secretaris de heer Roger Raat-Reitsma.

Jaarverslag

In het jaarverslag kunt u lezen wat de werkzaamheden zijn geweest van de Monumentencommissie in het afgelopen jaar

Vergaderkalender + vergaderstukken