Monumentencommissie

Home > Bestuur > Adviesraden en commissies > Monumentencommissie

Monumentencommissie

Deze commissie adviseert over de toepassing van de Monumentenwet en Monumentenverordening.

functie namen Expertise (organisatie)
voorzitter Jan Morren Bouw- en restauratiedeskundige
secretaris Roger Raat-Reitsma Historische geografie (gem. Scherpenzeel)
leden Meta Prins-Schimmel Kunsthistorica
Annelies Scholtz Adviseur Erfgoed (Gelders Genootschap)
Bep van Engelenhoven Bouwkundige (Vereniging Oud Scherpenzeel)

Vergaderingen

De monumentencommissie komt elke 6 weken bij elkaar en vergadert op een dinsdagochtend. De vergaderingen beginnen om 9.30 uur.

Het vergaderschema voor 2020 is:

  • 11 februari 2020
  • 31 maart 2020  geannuleerd i.v.m. coronavirus
  • 12 mei 2020      geannuleerd i.v.m.coronavirus
  • 23 juni 2020
  • 15 september 2020
  • 27 oktober 2020
  • 8 december 2020

Deze vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Informatie

Voor informatie over deze commissie en voor het bijwonen van de vergadering kunt u contact opnemen met de secretaris de heer Roger Raat-Reitsma.

Jaarverslag

In het jaarverslag kunt u lezen wat de werkzaamheden zijn geweest van de Monumentencommissie in het afgelopen jaar

Vergaderkalender + vergaderstukken