Marktcommissie

Home > Bestuur > Adviesraden en commissies > Marktcommissie

Marktcommissie

Ongeveer 2x per jaar bespreekt de Marktcommissie de gang van zaken op de wekelijkse markt en adviseert het college van burgemeester en wethouders.

functie namen
voorzitter B. Visser
secretaris E. Hassink
   
leden B. Joh. Onnink
  B. Ritmeester
  J.W. van Engelenhoven
  mw. W. Follmer-van de Fliert
  mw. R. Bijlsma
  W.H. van Beek
  E. Korbel