Jongerenraad

Jongerenraad

De Jongerenraad Scherpenzeel (JRS) is een stichting die de belangen van alle jongeren in Scherpenzeel behartigt. De JRS speelt in op actuele thema’s die jongeren aangaan en is een adviesorgaan van het college van B&W.

De JRS brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over zaken die jongeren aangaan in Scherpenzeel en omstreken. Voor contact: jrscherpenzeel@gmail.com
en voor meer informatie: www.jrscherpenzeel.nl