Bezwarencommissie

Home > Bestuur > Adviesraden en commissies > Bezwarencommissie

Bezwarencommissie

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente of vindt u dat uw belangen worden geschaad door een besluit van ons, dan kunt u hiertegen in veel gevallen bezwaar maken. Scherpenzeel heeft voor de behandeling van bezwaarschriften een Intergemeentelijke Onafhankelijke Bezwarencommissie (IOB) ingesteld. Deze commissie heeft in principe de laatste woensdag van de maand hoorzittingen. Deze worden gehouden in Kulturhus De Breehoek in Scherpenzeel. De commissie brengt advies uit aan het college van burgemeester en wethouders.

Een bezwaar

Een bezwaar tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad kunt u sturen naar:

Gemeente Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ Scherpenzeel.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de bezwarencommissie via e-mail: iob@scherpenzeel.nl of telefonisch: (033) 277 23 24.

Samenstelling commissieleden

functie namen
voorzitter
secretariaat Scherpenzeel mevrouw J. ten Broek - de Koning
leden mevrouw S.M. Hogendoorn uit Bennekom (voorzitter en lid)
de  heer A. Erdogan uit Zeist (voorzitter en lid)
de heer mr. A.J. van Helden uit Ede
de heer mr. J. Huibers uit Zetten
de heer mr. D. Stoffer uit Tiel
mevrouw mr. J.F. Bakkenes-Minnaard uit Ede
mevrouw mr. P. Ruitenberg uit Maarn