Adviesraad Sociaal Domein Scherpenzeel

Home > Bestuur > Adviesraden en commissies > Adviesraad Sociaal Domein Scherpenzeel

Adviesraad Sociaal Domein Scherpenzeel

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een zeer brede wet, die zich richt op:

  1. bevorderen sociale samenhang en leefbaarheid
  2. jongeren en (hun) ouders ondersteunen
  3. geven van informatie, advies en clientondersteuning
  4. ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers
  5. zorgen dat mensen met een beperking, chronisch psychisch of psychosociaal probleem mee kunnen doen
  6. voorzieningen voor mensen met een beperking, chronisch psychisch of psychosociaal probleem
  7. opvang voor mensen met problemen
  8. openbare geestelijke gezondheidszorg
  9. zorg voor mensen met verslaginsproblemen.

De Adviesraad Sociaal Domein Scherpenzeel adviseert gevraagd of ongevraagd over de beleidsplannen op dit gebied.

Wilt u meer weten over het werk van de Adviesraad Sociaal Domein of heeft u een aandachtspunt? Het e-mailadres van de Adviesraad Sociaal Domein: wmoraadscherpenzeel@outlook.com

Informatie, doelstellingen en vergaderingen