Gemeente Scherpenzeel gaat preventief bestrijden.

De gemeente Scherpenzeel werkt volgens een vastgesteld Eikenprocessierupsbestrijdingsplan. De bestrijding vindt plaats in de vorm van bladbespuiting met een ongevaarlijk biologisch gewasbeschermingsmiddel. Tijdens de uitvoering zal onder hoge druk de gehele kroon van de eik bespoten worden middels een speciale spuitunit. Zodra de eiken in blad staan voeren we de bestrijding uit. We bestrijden vrijwel alleen preventief in de bebouwde kom van Scherpenzeel en op gevoelige locaties in het Buitengebied waar veel mensen aanwezig zijn.

Natuurlijke vijanden

Gemeente Scherpenzeel streeft naar een betere biologische balans. We willen de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups verder stimuleren met ander bermbeheer, het ophangen van nestkasten, het creëren van kruidenbermen, aanleg van struwelen nabij eikenbomen en het creëren van een divers bomenbestand. Hiertoe is in samenwerking met lokale werkgroepen op enkele locaties de preventieve bestrijding opgeschort.

Korte behandelingsperiode

De rupsen dienen kort na het begin van de bladvorming bestreden te worden als de rupsen van het jonge blad gaan eten. Door vroeg in te grijpen voorkomen we dat veel rupsen zich kunnen ontwikkelen tot het schadelijke stadium waarbij brandharen aanwezig zijn. Het moment van ingrijpen komt heel nauw. Soms zal daarom in de nacht bestreden moeten worden.

Om de natuur zoveel mogelijk te beschermen (onder andere beschermde vlindersoorten) bestrijden we in het Buitengebied minder preventief. Bij (grote) overlast gaan we daar indien nodig over tot het wegzuigen van eikenprocessierupsen.