Maak een afspraak met de gemeente om de mogelijkheden van uw verzoek te bespreken.

Wat is het?

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u ons vragen het bestemmingsplan aan te passen.

Bestemmingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen

Eigenlijk kan iedereen een aanpassing in het bestemmingsplan aanvragen, maar het komt vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden en bij de bouw van een nieuwe woonwijk. Voor kleinere plannen vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

Hoe werkt het?

U kunt bij ons vragen of wij het bestemmingplan willen aanpassen. Iedereen die hier belang bij heeft, mag een aanpassing aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer u in het gebied woont.

Wat moet ik doen?

Bestaand bestemmingsplan

U vraagt de gemeente om het bestaande bestemmingsplan  aan te passen. Wanneer de gemeente het met u eens is, kan het bestemmingsplan worden aangepast.

Nog niet definitief bestemmingsplan

Een bestemmingsplan dat nog niet definitief is, wordt een ontwerpbestemmingsplan genoemd.

  • De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt van tevoren bekendgemaakt in een huis-aan-huisblad en hier op de website.
  • Bekijk het ontwerpbestemmingsplan via  bestemmingsplannen Scherpenzeel of Ruimtelijkeplannen.nl(externe link) of op het gemeentehuis.
  • Binnen 6 weken nadat het ontwerpbestemmingsplan bekend is gemaakt, kunt u uw mening geven bij de gemeenteraad.
  • Wij stellen daarna het bestemmingsplan vast.
  • Binnen 6 weken nadat wij het plan hebben vastgesteld kan beroep worden aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Omgevingsvergunning

Wat moet ik meenemen?

Om duidelijk te maken waarom u het bestemmingsplan wilt aanpassen, geeft u bij uw aanvraag de volgende documenten aan de gemeente:

  • Een omschrijving van uw bouwplannen
  • Bouwtekeningen van de situatie zoals die nu is én van de nieuwe situatie
  • Situatietekeningen en/of een plattegrond
  • Een goede ruimtelijke onderbouwing: Waarom kan hier van het bestemmingsplan worden afgeweken?

Aanvullende informatie

Let op! Is het bestemmingsplan aangepast en wilt u daarna gaan bouwen? Dan heeft u nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Deze vraagt u aan via Omgevingsloket.nl(externe link).