Maak een afspraak met de gemeente om de mogelijkheden van uw verzoek te bespreken.

Wat is het?

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u ons vragen het bestemmingsplan aan te passen.

Bestemmingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen

Eigenlijk kan iedereen een aanpassing in het bestemmingsplan aanvragen, maar het komt vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden en bij de bouw van een nieuwe woonwijk. Voor kleinere plannen vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

Hoe werkt het?

U kunt bij ons vragen of wij het bestemmingplan willen aanpassen. Iedereen die hier belang bij heeft, mag een aanpassing aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer u in het gebied woont.

Wat moet ik doen?

  • Bekijk via bestemmingsplannen Scherpenzeel of Ruimtelijkeplannen.nl het bestemmingsplan of andere ruimtelijke plannen van het gebied.
  • Check wat de regels zijn voor het gebruik van de grond en de gebouwen.
  • Als u de grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken, controleert u met de Vergunningcheck van het Omgevingsloket of u een vergunning nodig hebt.
  • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan via dezelfde website Omgevingsloket online .

Wat heb ik nodig?

Om duidelijk te maken waarom u het bestemmingsplan wilt aanpassen, geeft u bij uw aanvraag de volgende documenten

  • Een omschrijving van uw bouwplannen.
  • Bouwtekeningen van de situatie zoals die nu is en van de nieuwe situatie.
  • Situatietekeningen en/of een plattegrond.

Extra informatie

Let op! Is het bestemmingsplan aangepast en wilt u daarna gaan bouwen? Dan hebt u nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Deze vraagt u aan via Omgevingsloket.nl.