Bekendmaking: Besluit hogere waarden Wet geluidhinder nieuwbouw woningen Zelder.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken bekend dat zij bij besluit van 21 december 2021 hogere waarden Wet geluidhinder hebben vastgesteld voor de nog te bouwen woningen in het bestemmingsplangebied Zelder. Het betreft hogere waarden vanwege het wegverkeerlawaai (N224) van maximaal 57 dB.

U kunt het plan inzien

Het besluit hogere waarden en het daaraan ten grondslag liggende akoestisch onderzoek liggen gedurende de periode 9 maart 2022 tot en met 19 april 2022 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel. Op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags (maandag tot en met donderdag). Het bestemmingsplan is tevens te bekijken op www.scherpenzeel.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Het besluit hogere waarden heeft betrekking op de nieuwe woningen, waarvoor de gemeenteraad op 22 februari 2022 het bestemmingsplan Zelder (NL.IMRO.0279.BP2021Zelder-vg01) heeft vastgesteld. Het is mogelijk om tegen het besluit hogere waarden Wet geluidhinder tot en met 19 april 2022 schriftelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag, beroep in te stellen.