Begraven

De aula en ontvangstruimte

De begrafenisplechtigheid kan plaats hebben in een kerk, een uitvaartcentrum, de aula van de begraafplaats of in een ander gebouw. Voorafgaand aan de begrafenis verzamelen de familie en belangstellenden zich daar.

De plechtigheid

In Scherpenzeel kan begraven kan worden op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 12.30 uur. Buiten deze tijden kan in bijzondere gevallen ontheffing verleent worden.
De aula van begraafplaats Lambalgen beschikt over een muziekinstallatie. In deze aula en in de kerk van de Vrije Evangelische gemeente is een orgel aanwezig.

Het afscheid en de begrafenis

Nabestaanden geven naar hun wensen invulling aan het afscheid. Bij het graf wordt vaak nog een afscheidswoord uitgesproken of een korte plechtigheid gehouden. Het laten dalen van de kist kan daar soms onderdeel van uit maken. U kunt er ook voor kiezen om bij de kist boven het graf afscheid van de overledenen te nemen.

Condoleance

De nabestaanden kunnen na afloop van de begrafenis op beide begraafplaatsen gebruik maken van een condoleanceruimte. In de folder staan adressen en telefoonnummers van de personen die u hiervoor kunt benaderen.

U kunt ook gebruik maken van een horecagelegenheid.

Soorten graven

De gemeente Scherpenzeel hanteert de volgende graftypen:

  • een algemeen graf
  • een kindergraf
  • een eigen graf
  • een grafkelder
  • een eigen urnennis in een urnenmuur.

Algemeen graf

Bij een algemeen graf hebben nabestaanden geen rechten. De graven zijn en blijven eigendom van de gemeente. De gemeente bepaalt wie in welk algemeen graf wordt (bij-)begraven en welke (slechts beperkte) grafbedekking is toegestaan.

De gemeente heeft het recht het graf na de wettelijk verstreken termijn van grafrust (deze termijn bedraagt 10 jaar) te ruimen. Nabestaanden kunnen de termijn van grafrust niet verlengen.

Na het verstrijken van de termijn van grafrust is er wel de mogelijkheid tot herbegraving in een eigen graf voor 30 of 40 jaar.

Kindergraf

Kindergraven vallen ook onder de algemene graven. Als u naast uw kinderen begraven wilt worden, kunt u kiezen voor aankoop van 2 graven boven elkaar.
Dit zijn dan wel particuliere graven. Het kopen van een kindergraf om volwassenen te begraven is niet mogelijk.

particulier graf/grafkelder

Graven met een uitsluitend recht, oftewel eigen- of familiegraven genoemd, zijn (en blijven officieel) ook eigendom van de gemeente. De rechthebbende (eigenaar) huurt het graf van de gemeente voor een periode van 30 of 40 jaar en kan deze periode na afloop telkens met 10 jaar verlengen.

De rechthebbende beslist wie er in het graf wordt (bij-)begraven en/of hoe vaak de termijn van uitgifte wordt verlengd.

De gemeente heeft de adresgegevens van de rechthebbende nodig, zodat altijd bericht kan worden gestuurd bij verlenging van het eigendomsrecht van het graf of als er beschadigingen aan het monument zijn ontstaan.

Graven met een uitsluitend recht zijn te verdelen in:

  • tweepersoons (gras) graven: hier is alleen een staande steen toegestaan;
  • tweepersoons (grind) graven: hier is een volledige grafbedekking mogelijk;
  • twee persoons keldergraven: hier is een volledige grafbedekking vereist. Keldergraven zijn graven met daarin een prefab betonnen bodem en wanden.

De graven met een liggende steen en staande steen bevinden zich beiden op een ander deel van de begraafplaats.

Het is van belang dat u de juiste keuze maakt om achteraf teleurstellingen te voorkomen.

Urnennis

Onder de graven met een uitsluitend recht vallen ook de urnenkelders, kleine gemetselde graven, waarin na een crematie maximaal twee asbussen (geen sierurnen) kunnen worden geplaatst. Als grafbedekking is een kleine liggende steen of zwerfkei toegestaan.

Begraafplaats Lambalgen heeft een modern columbarium, die bestaat uit twee urnenmuren, met nissen. Zij vallen onder de graven met uitsluitend recht.
Deze nissen bieden ruimte voor het plaatsen van 1 asbus al dan niet in een zgn. sierurn. Er is ook gelegenheid tot het plaatsen van een klein bloemwerk en om bij plaatsing van een urn een tweede nis te reserveren. Het glazen deurtje, dat de nis afsluit, kan naar eigen wens bewerkt worden.

De gemeente Scherpenzeel heeft het beleid de graven op beide begraafplaatsen vooralsnog niet te ruimen.