Het college van B&W heeft besloten om een alcoholvrijezone in te stellen. De locatie betreft het Park Huize Scherpenzeel gelegen aan de Burg. Royaardslaan 1. Deze alcohol vrijezone houdt in dat het verboden is om daar alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholische drank bij zich te hebben. Zoals bekend is het onder de 18 in het geheel niet toegestaan om in de openbare ruimte te drinken volgens de Alcoholwet.

Er zijn uitzonderingen in de alcoholvrijezone, namelijk:

  • Een horecabedrijf of een andere plaats dan een horecabedrijf, die in bezit is van een vergunning om alcohol te schenken.
  • Een evenementen die een tijdelijke vergunning/ontheffing gekregen heeft.

Er zullen borden geplaatst gaan worden bij de toegangswegen van het park, zodat het voor iedereen duidelijk is. Dit besluit past bij het voornemen van de gemeente Scherpenzeel om in te zetten op de preventie van alcohol- en drugsgebruik in de gemeente door jong en oud.