Akkerwinde en Maatjes

Februari 2020

BWU aan de Hopeseweg/Groeperlaan start deze week

Maandag 17 februari is de buurtwarmte-unit (BWU) van Warmtebedrijf Scherpenzeel geplaatst. De unit bevindt zich aan de bouwweg tussen de Groeperlaan en Hopeseweg. De woningen  in project Akkerwinde zijn namelijk aardgasvrij en de meesten krijgen straks groene  warmte afkomstig van deze unit.
De kleine verwarmingsketels in de unit worden deze week aangezet, waarbij er naar verwachting op donderdag 20 februari voor het eerst warmte wordt geleverd aan de woningen.

Tijdens het op temperatuur komen van de ketels deze week, is er mogelijk voor korte tijd een lichte openhaard-geur waarneembaar, afhankelijk van de weersomstandigheden op dat moment. Als de ketel even later op temperatuur is, is de verbranding volledig en daarmee geurloos.

Berekening stikstof

De plaatsing van de BWU levert voor de omwonenden vragen op, zoals over de uitstoot van de ketels. Tijdens bewonersavonden is gevraagd om extra onderzoek, voornamelijk naar stikstof vanwege het afschaffen van de PAS-regeling.

Daarom is eind van 2019 een onderzoek gedaan naar de uitstoot van stikstof met een zogenoemde Aerius-berekening. Hieruit blijkt dat de uitstoot binnen de norm blijft zoals deze was toen de vergunning in 2018 is verleend. De uitslag van deze berekening is door Omgevingsdienst De Vallei (OddV) gezien en goedgekeurd. Warmtebedrijf Scherpenzeel heeft als opdrachtgever van deze berekening/dit onderzoek naar de uitstoot zelf de keuze om deze wel of niet openbaar te maken. Zij hebben er voor gekozen het niet openbaar te maken.

Ontwikkelingen

De gemeente vindt het belangrijk dat de nieuwe woningen in Akkerwinde kunnen worden verwarmd zoals afgesproken. We houden de ontwikkelingen op het gebied van warmteunits nauwlettend in de gaten en zijn met Warmtebedrijf Scherpenzeel in gesprek over het zoeken van een nog betere en definitieve oplossing op een zo kort mogelijke termijn.

Als u vragen heeft dan kunt u deze stellen via 085 – 07 12 601 of per mail aan klantenservice@warmtebedrijfscherpenzeel.nl

November 2019

Warmtebedrijf Scherpenzeel en gemeente Scherpenzeel hebben dinsdag 1 oktober en 7 november 2019 informatieavonden over het warmtenet en de buurtwarmte-unit aan de Groeperlaan gehouden. 

De lijst met vragen en antwoorden nav de eerste omwonenden-bijeenkomst is bijgewerkt. Deze leest u hier

De contra-berekeningen die zijn overhandigd door omwonenden tijdens de bijeenkomst op 7 november leest u hier

De reactie van de Omgevingsdienst De Vallei (ODDV) op de contra-berekeningen staat hier

De schriftelijke reactie van Warmtebedrijf Scherpenzeel op de overhandigde contra-berekeningen tijdens de bijeenkomst op 7 november.

November 2019

De bouw van de woningen van nieuwbouwplan Akkerwinde is onlangs officieel gestart. In verband met het woonrijp maken (het afwerken van openbare delen van een bouwterrein voor uiteindelijk gebruik) houden wij twee informatieavonden. Onderwerpen die ter sprake komen zijn onder andere de straatverlichting, inrichting van het openbare groen, wegverharding en de planning.

Aan het Korenveld, naast cbs De Korenmaat, staan nu vier typen armaturen (verlichtingen voor de straatlantaarns) als test. Aan de overkant van de weg vindt u nog een vijfde type. Neem als het lukt de komende tijd een kijkje. Tijdens de informatieavond mag u uw voorkeur uitspreken.

De eerste informatieavond wordt gehouden op dinsdag 12 november 2019  vanaf 19:30 uur in De Breehoek. De tweede bijeenkomst is op dinsdagavond 10 december 2019 en is een vervolg op de eerste avond. Het is dus aan te bevelen, om beide avonden bij te wonen.

Graag willen wij weten op hoeveel bezoekers we mogen rekenen. Aanmelden kan via  scherpenzeelwonen@scherpenzeel.nl  of (033) 277 23 24. U kunt zich tot en met 5 november a.s. aanmelden.

Oktober 2019

Warmtebedrijf Scherpenzeel en gemeente Scherpenzeel hebben dinsdag 1 oktober een informatieavond over het warmtenet en de buurtwarmte-unit gehouden. Bekijk hier de presentatie van de buurtwarmte-unit zoals getoond op de informatieavond op 1 oktober 2019. 

Tijdens de avond zijn veel vragen gesteld, de antwoorden hierop vindt u in dit document

September 2019

De bouw van de projectwoningen in fase 1 van nieuwbouwplan Akkerwinde is woensdag 11 september officieel gestart. Dit gebeurde door een druk op de rode knop en het afschieten van confettikanonnen door wethouder Tonnis van Dijk. Dit eerste gedeelte van Akkerwinde heet De Weiden en ligt rond en achter basisschool de Korenmaat. De energieneutrale woningen zijn ontwikkeld door De Bunte Vastgoed voor 45 kopers en 32 huurders van Woningcorporatie Woonstede. De bouw van de woningen wordt gedaan door Bouwbedrijf Kreeft. Mochten de bouwwerkzaamheden overlast opleveren, dan kan dit gemeld worden bij Bouwbedrijf Kreeft via 0318-632996 of per mail naar info@bouwbedrijfkreeft.nl

Augustus 2019

Op dinsdag 27 augustus wordt gestart met de werkzaamheden voor de ontsluitingsweg van het bouwverkeer voor plan Akkerwinde. Deze bouwweg komt tussen de Hopeseweg en Groeperlaan. De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken. Tijdens de werkzaamheden is de kans groot dat het verkeer hinder ondervindt van de werkzaamheden.

Juni 2019

De basis, het bouwrijp maken van de grond, is nu afgerond. Nu wordt de volgende stap gezet: het woonrijp maken. Dit betekent het afwerken van de openbare delen van het bouwterrein nadat de woningen zijn gerealiseerd. Denk daarbij aan het openbaar groen, de speelvoorzieningen, de watergangen en straatverharding. De gemeente buigt zich over de inrichting van het groen. Het doel is een duurzame, groene en natuurlijke wijk met natuurlijke afscheidingen en speelvoorzieningen. Het is de bedoeling dat de speelvoorzieningen in het gehele woongebied met natuurlijke materialen worden uitgevoerd: duurzaam en klimaatbestendig met oog voor biodiversiteit zijn belangrijke kenmerken van deze groene keuze. De verwachting is dat in oktober meer bekend is over deze inrichting en wie de uitvoerder van dit plan wordt.  

Mei 2019

De bouw van de woningen in de eerste fase is gestart. Planning is dat de eerste woningen in maart / april 2020 worden opgeleverd. Voorjaar 2020 kan er mogelijk ook gestart worden met het woonrijp maken van de verharding rond basisschool De Korenmaat. Dit alles onder voorbehoud omdat de winter de planning nog kan gaan beïnvloeden.   

April 2019

De werkzaamheden voor de bouw van wijk Akkerwinde aan de Akkerwindelaan/Ringbaan zijn begonnen. Momenteel wordt de grond bouwrijp gemaakt. Daarna wordt gestart met de bouwwerkzaamheden. De nieuwbouwwijk komt rondom basisschool De Korenmaat.

Deze school is drie jaar geleden gebouwd als onderdeel van de nieuwe wijk Akkerwinde. Omwonenden en ouders van schoolkinderen hebben momenteel overlast door de bouw van de wijk. Om de school ligt een rondweg die zorgt voor een snellere doorstroming van verkeer rond de start- en eindtijd van de schooldagen. Vanwege de bouw is deze rondweg gedeeltelijk afgesloten waardoor niet rondom de school gereden kan worden.

Contact

Postbus 100
3925 ZJ Scherpenzeel

Stationsweg 389a
3925 CC Scherpenzeel

Contactformulier

(033) 277 23 24
Alarm- en spoednummers

Informatie openingstijden

routebeschrijving >