Op 25 februari 2022 worden de jaarlijkse gemeentelijke heffingen en de WOZ-beschikking verzonden naar inwoners en belanghebbenden.

Op 25 februari 2022 worden de jaarlijkse gemeentelijke heffingen en de WOZ-beschikking verzonden naar inwoners en belanghebbenden van de gemeente Scherpenzeel. De verzending verloopt via de post of via de berichtenbox van Mijnoverheid.nl (voor mensen die zich daarvoor hebben aangemeld).

WOZ-waarde woningen

De WOZ-waarde van uw woning wordt bepaald door deze te vergelijken met de koopsom van woningen die rondom de waardepeildatum (1-1-2021) zijn verkocht. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillen in bijvoorbeeld grootte, kwaliteit en andere kenmerken.
Omdat afgelopen jaren de woningprijzen hard zijn gestegen zal uw WOZ-waarde waarschijnlijk ook zijn gestegen.
De tarieven voor de onroerende zaakbelasting voor woningeigenaren (OZB) zijn verlaagd. Daarom is de stijging van uw belastingaanslag minder groot dan de waardestijging van uw woning.

De WOZ-waarde van woningen wordt met ingang van dit jaar (2022) gebaseerd op het aantal vierkante meter (gebruiksoppervlakte). Voorheen gebeurde dit op basis van m3 (inhoud van de woning). Dit is een landelijke verplichting en zorgt voor meer duidelijkheid voor woningeigenaren. De oppervlakte van uw woning is immers beter te controleren dan de inhoud.
Het taxatieverslag van uw woning kunt u opvragen via het belastingloket op www.scherpenzeel.nl/belastingen.

Heeft u vragen over de WOZ-waarde of het taxatieverslag? Neem dan contact op met de afdeling belastingen via (033) 457 33 73. De medewerkers kunnen uw vragen beantwoorden. Het is ook mogelijk uw WOZ-beschikking te bespreken tijdens een digitaal gesprek met een taxateur in de eerste week van maart. Dit kan alleen op afspraak. Als u contact met ons opneemt plannen wij een afspraak in. De taxateur kan direct de waarde van uw woning aanpassen als dat nodig is. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven.

Heeft u vragen over de aanslag of de WOZ-waarde?

De gemeente Scherpenzeel is van 9:00 tot 17:00 uur (op vrijdag tot 12.30) telefonisch bereikbaar voor uw vragen (033) 457 33 73.
Het kan de eerste week druk zijn, dus kijk eerst op www.scherpenzeel.nl/belastingen of uw vraag daar al beantwoord wordt. U kunt op de website ook gebruik maken van het contactformulier om uw vraag te stellen.
Wilt u naar het gemeentehuis komen? Neem dan eerst telefonisch contact op voor het maken van een afspraak. Bij terugbelverzoeken proberen we u binnen 3 werkdagen terug te bellen.

Overige heffingen en belastingen

Het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing 2022 blijft gelijk aan vorig jaar (€195,00). Op basis van een aangepaste berekening van de kosten en opbrengsten van afval blijven het tarief voor het vastrecht en de variabele tarieven voor 2022 gelijk aan die van 2021.
Op uw aanslagbiljet staat ook de aanslag diftar (aantal ledigingen restafval) over 2021.
De rioolheffing en de hondenbelasting stijgen met een inflatiecorrectie van 2,25 %. De exacte tarieven kunt u terugvinden op www.scherpenzeel.nl/belastingen.

De volgende zaken kunt u zelf regelen door in te loggen bij het Belastingloket op www.scherpenzeel.nl/belastingen met uw DigiD:

  • Opvragen taxatieverslag van uw woning
  • Aanvragen automatische incasso
  • Aan- en afmelden hond (bij afmelden bewijs meesturen)
  • Bezwaar WOZ indienen tegen de waardebeschikking van uw onroerende zaak
  • Bezwaar tegen een aanslag gemeentelijke heffingen
  • Verzoek om kwijtschelding

Vrijwilligers Formulierenbrigade

Voor onafhankelijk advies of hulp bij het invullen van formulieren kunt u contact opnemen met de vrijwilligers van de Formulierenbrigade in Scherpenzeel, zie https://swo-sr.nl/formulierenbrigade of 06 83775854.