Op maandag 27 juni kwam het nieuwe college van B&W voor het eerst bijeen.

Tijdens deze vergadering is onder meer gesproken over de verdeling van de portefeuilles. Dit zijn de taken waar de burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor zijn. Nu het nieuwe college is aangesteld, wordt concreet gewerkt aan het bestuursakkoord dat vorige week in de gemeenteraad is behandeld.

Op de foto van links naar rechts: wethouders Izaak van Ekeren en Evert van de Glind, burgemeester Wimar Jaeger, gemeentesecretaris Robert ’t Hoen en zittend de wethouders Gerard van Deelen en Henk Vlastuin.